top of page
  • Facebook
  • Instagram

Dror Maayan

Good Old Days photos 

להזמנות התקשרו: 054-4877817

יש דרך אחרת!

תמונת כניסה.jpg

 

 מפגש ראשון: הכרות מקרוב עם תהליכי צילום מוקדמים ונדירים. 

(שעתיים – 10:00-12:00)

דאגרוטייפהטכנולוגיה הראשונה.

נייפסוטייפ/היילוטייפ (אלבומן על זכוכית) – הטכניקות בעלות הרזולוציה הגבוהה ביותר אי פעם!

קולודיון רטובהטכנולוגיה העממית הראשונה.

 

 מפגש שני: חשיפה להדפסי מגע מהמאה ה-19 והתאמתם למאה ה-21.

(שעתיים - 10:00-12:00)

סיינוטייפ, אלבומן על נייר, הדפס מלח

 

 מפגש שלישי: מצלמות וציוד צילום נדירים ומקוריים מהמאה ה-19, תולדותם ושימושם.

(שעתיים - 10:00-12:00)

 

 מפגש רביעי: סדנת התנסות אישית (צילום) בקולודיון רטוב

(ארבע שעות - 10:00-14:00)

 

המפגשים מיועדים לצלמים מקצועיים וחובבים.

מוגבל לשישה משתתפים בלבד!

מחיר למשתתף: 2750 ₪

אני מזמין אתכם לארבעה מפגשים קסומים וחווייתיים שכולם צילום עתיק, בהם תוכלו להכיר, לגעת, להבין ולהתנסות!

לראשונה בארץ ובסטודיו לצילום עתיק!!

bottom of page